Norske medier: Ukrainere som jobber i litauiske transportører tjener mye mindre enn de burde

«Jeg tror selskapet virkelig kan betale meg en anstendig lønn, men det gjør det ikke,» klaget Pavlas.

Han jobber som lastebilsjåfør i Girteka. Ifølge frifagbevegelse.no yter selskapet i Norge, som driver den største lastebilflåten i Europa, kabotasjetjenester på daglig basis. I disse tilfellene skal alle sjåfører ha minst norsk minstelønn. Dessverre, ifølge Pavlo, tjener han mindre.

En annen ukrainer, Anatoly, fortalte den samme historien. En mann som jobbet for RV Transport fraktet pakker mellom Oslo og Trondheim på vegne av Postnord i tre måneder på intervjutidspunktet. Han trodde ikke sine egne ører da han fikk vite at han eide over 2000 for hver slik tur. kroner (mer enn 196 euro). Dette beløpet er mer enn fem ganger dagens lønn.

«Om vinteren, fra november til våren, får vi et tillegg på 10 euro per dag, men ikke en cent mer,» sa han.

Han bør tjene minst 185,5 kroner per time

2019 Det viste seg at lastebilsjåfører som jobbet for Vlantana Norge fikk halvparten betalt for bestillinger fra Postnord. Nylig fant sjåførenes fagforening ut at de var blitt erstattet av ukrainere, hvis arbeidsforhold var enda verre.

Selv om Vlantana Norge var et selskap registrert i Norge og kontrollert av kompetente nasjonale myndigheter, var de nevnte ukrainerne ansatt i Litauen. Slik lokal frakt, ved bruk av traktorer registrert i et annet land, kalles kabotasje.

– Postnord overlater noen bestillinger til utenlandske logistikkselskaper. De utgjør 3,7 prosent. Av alle våre bestillinger, forklarer Haakon Nikolai Olsen, pressetalsmann i Postnord.

Ved kabotasjetjenester i Norge har et kjøretøy registrert i utlandet som har brakt varene sine inn på det nasjonale territoriet, maksimalt tre turer i løpet av en syvdagersperiode. Kjøretøyet må da forlate landet. Sjåfører som tilbyr disse tjenestene mottar en timelønn på 185,5 kroner (omtrent 18 euro).

30 kroner i timen

Nicholas jobber for samme firma som Anatoly. Han er en erfaren lastebilsjåfør og vet hvor mye RV Transport og konkurrentene betaler.

«Alle sjåfører som jobber i logistikkbedrifter i de baltiske statene får samme beløp. Ingen av oss tar ekstra betalt for kabotasjetjenester i Norge. Vi tjener 70-90 euro hver dag. «Vlantana betaler 75 euro, Girteka 80 euro, vårt firma 82 euro og et tillegg på 10 euro om vinteren, sa han. Men det beløpet inkluderer også en dagpenger på rundt 55 euro.

Dagpengene tilkommer ved lov alle lastebilsjåfører som overnatter i kjøretøyet. De er ment å kompensere for kostnadene og ulempene ved å jobbe utenfor hjemmet. Dagpengene er ikke lønn. Netto skattepliktig inntekt beregnes ved å trekke dagpengene fra det totale mottatte beløpet.

Når det gjelder Anatoly og Nicholas, betyr dette mindre enn 400 kroner (39 euro) per dag, eller litt over 30 kroner (rundt 3 euro) per time. Pavlas, som jobber i Girteka, får enda mindre.

«Når vi legger inn bestillinger i Norge, bruker vi mye penger på mat og drikke. Jeg synes lønnen bør være mye høyere når man jobber her i landet,» resonnerer ukraineren.

Daglig arbeid etter timeplan

Frifagbevegelse.no har gjentatte ganger skrevet at Postnord overlater daglige lokale bestillinger til utenlandske logistikkbedrifter. Portalmedarbeidere etablerte regelmessige prosesser for dokumentlasting, lossing og fylling og intervjuet flere sjåfører. Representanter fra Langhuse frifagbevegelse.no, sør for Oslo, filmet og fotograferte i seks måneder. Materialet som er samlet inn bekrefter at de samme rutene brukes av de samme østeuropeiske selskapene.

Portalen fant også at slik praksis har vært gjeldende siden 2020. Januar, omtrent siden Vlantana Norge mistet sine Postnord-ordre på grunn av systematisk stjålne lønnsslipper.

Det ble avslørt at litauerne som jobbet for Vlantana Norge hadde signert deltidsarbeidskontrakter, selv om jeg jobber fulltid. De måtte ta mer enn 2 tusen. kroner om dagen, men han fikk vanligvis bare halvparten av det beløpet. Postnords leverandør, Rimell Transport, stjal tilsvarende lønn.

Det er imidlertid en rekke indikasjoner på at lønningene til ukrainere som jobber for Girteka og RV Transport er enda lavere.

Det er ikke bare Pavlas, Anatoly og Nikolai som melder om alvorlige brudd på lønnsregler og arbeidsvilkår ved bestilling i Norge. Dette bekreftes av det tosifrede nummeret til sjåførene som er kontaktet av frifagbevegelse.no. I stedet for den minste timelønnen som er fastsatt i Norge (185,5 kroner), må de forholde seg til gjeldende prosedyre i Litauen og med en mye lavere lønn.

Frifagbevegelse.no har allerede skrevet at Postnord betaler for lite til norske frakttjenesteleverandører. Satsene er noen ganger så lave at noen selskaper ikke klarer å gi sjåførene sine obligatoriske arbeidsvilkår og lønn. De må også bryte reglene for å få endene til å møtes. Andre selskaper legger rett og slett ned siden Postnord nekter å heve prisene nevneverdig. Flere kilder på frifagbevegelse.no har antydet at konkurranse fra utenlandske logistikkselskaper har redusert prisene til «østeuropeiske» nivåer.

Per Herman Pedersen, avdelingsleder for kriminalavdelingen i Statens vegvesen, erkjente at lønns- og arbeidsvilkårene til mange drosjetransportører ikke er i samsvar med loven og at håndteringen av dokumenter levert til tilsynsmyndighetene ikke er uvanlig. .

Girteka og RV Transport la frem dokumenter knyttet til betaling for kabotasjetjenester under en gransking fra Arbeidstilsynet. Selv om Arbeidstilsynet har meldt om mangler ved dokumentasjonen, er det foreløpig ikke iverksatt tiltak vedrørende underkompensasjon.

Frifagbevegelse.no tok kontakt med både Girteka og RV Transport for å kommentere situasjonen. Begge selskapene er sikre på at de vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter i landene de opererer i. Girteka har riktignok opplyst at han anser at dagpengene er en del av godtgjørelsen til varier som driver kabotasje i Norge, selv om dette beløpet ikke er skattepliktig.

«Dagpengene kan anses som en del av minstelønnen, men beløpet som betales på forhånd eller senere for å dekke utgifter kan ikke anses som en del av lønnen», opplyser frifagbevegelse.no Simonas Bartkus, kommunikasjons- og markedssjef i Girteka, i brevet .

Arbeidstilsynet er på sin side uenig i at denne praksisen ikke er i strid med loven og har informert Girtek om dette. I et brev sendt til selskapet siterte Arbeidstilsynet Tariffutvalget som understreket at pengene som brukes til å dekke utgifter til reise, kost og losji ikke kan brukes til å kompensere for lavere lønn til et minimum. Dagpengene er en dagpenger. Destinasjonen deres kan ikke skjeve, men det er dette østeuropeiske logistikkselskaper i Norge og andre steder gjør.

Brudd på interne retningslinjer

Frifagbevegelse.no tok kontakt med Postnord og leverte dokumenter som viste at selskapet hadde brukt tjenestene til østeuropeiske logistikkselskaper for å legge inn lokale bestillinger, og sa at lastebilistene klaget over at de mottok mindre enn 400 kroner om dagen. Postnord-talsperson HN Olsen bekreftet at Postnord har brukt kabotasjetjenester i strid med sine interne regler.

– Det er noen utålelige avvik fra reglene denne høsten. Vi tar disse sakene på alvor. Vi har besluttet å gjennomgå og styrke all gjeldende praksis slik at slike avvik ikke skjer igjen i fremtiden, sa han.

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsteder, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og dersom samtykke er innhentet, må DELFI oppgis som kilde.

Jasper Carter

"Frilans introvert. Vennlig fanatiker i sosiale medier. Kommunikator. Bråkmaker. Hardcore matnerd."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.