«Deze omzet ble ons in the shoot geworpen»

Tholen – Ondernemers werdenreationef in coronatid. Grønteproduksjon Flevoland gir inntekter fra horeca midlertidig på døren Grønte & Fruit Boxen skal selge til private. Det ble en blomstrende virksomhet. Begynn 2021 besluttet Gert Koekoek og André Weijmer konseptet for å utvikle og sammen Lekkergoedkoop.nl for å starte «Deze ble lansert i skolestart, zoner om å kaste ut.»


Gert Koekoek (l) og André Weijmer in the loods med bestilte produkter for de kommende dagene av Lekker Goedkoop

Det begynte på kontor av Groenteproductie Flevoland hvor de to mannen under kaffen hette nyheter over den første lockdown behandlet. Hva gjør du med de al bestilte handelen en handel på lager? “Vi leverer de største delene av måltidsprodusenter og det er naturlig nok. Så’n 20 prosent av omsetningen er horeca og ved hverandre var det beste mange produktet som vi hadde stående. Mine øyne viel på et par kartoner dusin som over opp de kast lagene (deze dosin ble brukt for eksport av kool til Noorwegen) og dacht: «We gaan boxen marketing!» ”, Vertelt Gert. «Det var 10 timer på morgenen, om halvparten 11 satte vi en Grønte & Fruit Box på Facebook som mennesker kan klare.»

Innen minutt bete
Fortsettelsen: Om én minutt over halve alven hadde de første bestilling innen. Også ble meldingen vlot delt. Media peker på den neste morgenen stod på NOS og Omroep Flevoland ved Groenteproductie Flevoland på stoep og kom live i NOS-journalen. Eindresultaat av de spontane omgivelser: 2000 Grønte en Fruit boxen die met kunst og vliegverk i hverandre ble gezet. «Niets til å tjene, men det ga god energi og det aller viktigste, vi kan våre mennesker til å arbeide,» aldus Gert.

En helg er utelukket for å være «kunst» i uken for å komme tilbake til en uke og en uke. «Jeg har alltid: «Als de horeca weer åpner er en treningsøkt», men i januar 2021 kjøpte vi 1.000 til 1.200 bokser i løpet av dagen og vi hadde tre tilbud i Almere, Dronten og Hardenberg. Vi fant den faktiske sonen om denne omsetningen, der vi hadde ideer om at vi skal kastes, vi skal kastes.


De inpakloods op avleverdag

Ettersom ideen fra begge ble utviklet og André de ambitie har en Gert de ønsker har at André ved Groenteproductie Flevoland mede-aandeelholder blir, funnet de gode ideer om alvast sammen Lekkrodergoedkoafheel on rich gevoland tevoland op.nl På denne måten kan begge heren wennen til det felles besteuren av 1 bedrift.

Hold det enkelt
Lekkergoedkoop.nl, mindre betalende, selv avhalen. Dette slagordet sier mye over det bakliggende konseptet. Uitganspunt er: keep it simple, dus ingen abonnement og ingen historiefortelling. Produktet selges på grunn av den gode prisen / kvalitetsforhold.

Wekelijks setter Lekkergoedkoop.nl en Grønte & Fruit-boks sammen for 14,99 euro per boks og se denne via sosiale mediakanalen. På nettsiden kan kunder et tilbud med angitte tidsluker velges, bestille bestillinger og bestille online. Lekkergoedkoop.nl sørger for bestillingen ved det valgte avhaalpunt klarstaat.

De Groente & Fruit Boxen veksler wekelijks, avhengig av hva som er på B2B AGF-markedet i tilbudet. «Voor ons er det også telkens en verrassing. Det går om produkter av god kvalitet, hvor vi kan komme billig inn i vår kanal. Hvis du bestiller per dråpe for å øke, har vi også andre produkter som er lagt til som f.eks. persen, blå bessen, men også eiere, forskjellige typer ost, ren fruktsapp av Flevosap og mye mer. De Grønte og Fruit Boxen er standard de andre produkter som kan byttes ukentlig, avhengig av tilbudet fra markedet. Vi vil velge men ikke å gjøre store, ellers vil vi være effektive for avhaalpunkter.»


Avhaalpunkter for Lekker Goedkoop

Gezien de større bindene dør på én gang, slaat Lekkergoedkoop.nl først og fremst på gezinnen. Avhaalpunkter ligger i en straal av 100 km rundt Dronten. Det er inmiddels over 30 og vi har nye tilbud som er koblet til. De avhaallocatie, mye en butikk, får en attraktiv godtgjørelse for deres tjenester og er derfor, og om de ekstra klærne som skal møtes, vil gjerne hjelpe meg å arbeide. Gjennomsnittlig er det 30 til 50 bestillinger for leveringspunkt. De forventede for de avhaalpunktene i Amsterdam var høye spann, men de måtte gå ned til nedre del. “Misschien dat i Amsterdam er et stort tilbud. Det beste løpe de dorpen og stedene hvor de tradisjonelle groenteboer verdwenen er ”, er de analyser.

Groeien en klein blijven
Det er godt å gjøre det for to bedrifter. De mer likeverdige rollefordelingen mellom André og Gert ved Lekkergoedkoop.nl er enigszins wennen, men forløpet i god harmoni og er en vakker læreprosess. Andrés første ansvarlighet er en fortsettelse av utviklingen av Groenteproductie Flevoland. Gert har vært fri for Lekkergoedkoop.nl, men alle viktige beslutninger om å ta sammen. Det er også enkelt å koble til, på samme kontor. I tillegg er det bedriftsprosesser av Grønteproductie Flevoland én av Lekker-godkjøp som er mye mulig automatisert. Som eksempel nevnes Gert de orderpick-listen for avhaalpunkter. Dette er en helhet automatisert generert. Er komt ingen rekenmachine av Excel-fil til å pas. Også de kompensasjonsfaktorer blir automatisk laget. Hele prosessen med å sette opp kundene til å levere ved avhaalpunkter er automatisert. Dette er også nødvendig for de neste månedene som kan åpnes.

Det gjør at tiden er om å undervise, vokse og «klein» forbli. «Vi har det roligere enn fem år siden, mens vi i kundene er verdubbeld», avgjorde Gert.

For mer informasjon:
André Weijmer
+31 (0) 6 5099 0122
info@gpflevoland.nl

Gert Koekoek
Gert@gpflevoland.nl

GroenteProductie Flevoland BV
Installatieweg 2
8251 KM Dronten
Tlf: 0321-312492
info@gpflevoland.nl
www.gpflevoland.nl

Lekker Goedkoop
www.lekkergoedkoop.nl

Piers Henry

"Internettfanatiker. Sertifisert popkulturfan. Livslang matekspert. Baconutøver."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.