Innførsel av dyretransportloven vil ta årevis

Bakgrunn

© Arkivbilde Marcel Bekken

EU-parlamentets nye standpunkt om at veitransport av levende storfe til slakting til land utenfor EU bør begrenses til maksimalt åtte timer, er langt fra praksis. Det vil ta minst noen år til før ny lovgivning trer i kraft.

Utsiktene for raske forbedringer innen dyretransport er ikke gunstige, innrømmet det luxembourgske MEP Tilly Metz (Verdi), leder av ANITs parlamentariske undersøkelseskomité, nylig.

Metz var imidlertid fornøyd med den eventuelle brede parlamentariske støtten til den sjokkerende sluttrapporten og de 139 forslagene om noen titalls tøffere regler og mange titalls uforpliktende anbefalinger.

Juridisk bindende

«Selvfølgelig ville vi ha ønsket mye juridisk bindende lovgivning. For eksempel et absolutt forbud mot transport av dyr. Men med opptil åtte timers transport dekker vi 80 % av eksporten av storfe til slakt utenfor EU (EU), sier Metz.

«Og det faktum at ikke bare kalver under ti dager, men også andre ungfe ikke lenger kan transporteres, er også en forbedring. Og hva med de obligatoriske inspeksjonene som holder skipbrudne skip og lastebiler?

Egne verv i komiteen

De uforpliktende anbefalingene som nå anbefales bør bli en del av den nye lovgivningen som helsekommissær Stella Kyriakides har til hensikt å innføre innen 2023. Da må EU-kommissærene vedta sine komitéstandpunkter på de 139 anbefalingene. Etter det må de 27 EU-landene gjøre det samme.

Det ser ut til at EU-kommissærene er nærmere posisjonen til Europaparlamentet enn den hittil motvillige holdningen til mange landbruksministre. Nye europeiske valg skal holdes i 2024, EU-kommissærene må gjenvelges og en ny politisk plan skal utarbeides.

Mens det nylige kurset om klima, miljø, landbrukspolitikk og jord-til-bord-strategi har vært overveldende, har det blitt foretrukket av et stort flertall og vil nesten helt sikkert fortsette utover 2024.

Kontraktsmessig taktikk

Men Europaparlamentet kan ennå ikke betrakte seg selv som rik. Kyriakides har knapt noen dyktige offiserer i sitt representantskap for denne store lovpålagte revisjonen og knapt noen budsjetter. Videre, nå som Europaparlamentet har tatt en offisiell stilling, innser garvede europeiske politikere at statsråder kan begynne å bruke sin utsettelsestaktikk.

Mye vil avhenge av hvor oppreist Kyriakides holder ryggen rett. Uansett kan Kyriakides og Metz forvente støtte fra Tyskland, Luxembourg og Nederland. Disse tre landene satte sitt «cattle drag stop» på EU-kartet i fjor.

Triloogonderhandelingen

Trepartsforhandlinger forventes å starte mellom Europaparlamentet, EU-kommisjonen og Ministerrådet i løpet av valgåret 2024. Vi så hvordan det gikk i 2018 med den nye felles landbrukspolitikken (CAP) i 2019: planene for 2018 har blitt helt omvendt.

Som vi vet fra CAP-trilogen kan denne trepartshøringen ta flere år, spesielt ved uenighet om de nye lovtekstene. I mange tilfeller er det også en overgangsperiode som noen ganger kan vare flere år.

Handling mot land

Mange landbruksministre påpekte nylig overfor EUs landbruksråd at landet deres allerede gjør mye for å beskytte dyrevelferden under transport. De mener EU først bør handle mot de landene som ikke gjør noe med overgrepene.

Noen statsråder sier også at nye forskrifter bare kan innføres dersom de er «basert på vitenskapelig forskning». Videre mener mange statsråder at EU bør gi ytterligere subsidier dersom produsentene står overfor ekstra transportkostnader. Kort sagt, alle forhold som allerede varsler en vanskelig forhandlingsprosess.

Slaktefe

Dessuten er mange av de 139 anbefalingene langt fra idiotsikre. For eksempel er det ennå ikke bestemt hvordan man skal forhindre flytting av storfe til slakte.

En næringsdrivende vil kunne frakte storfeet som flokk innen de tillatte åtte timene til land i utkanten av EU, som Norge, Sveits, Nord-Irland og Ukraina, som så kan selge dem videre til slakting i fjerne land, selv i uker. og uker, uker med transport på overfylte husdyrskip.

For to år siden satte MEP Anja Hazekamp (Dyrenes Parti) i gang den parlamentariske granskingen. Ifølge henne er dette uforpliktende anbefalinger og det gjenstår å se om og når de blir realitet, om de blir ytterligere svekket eller ikke. Han stemte derfor med skuffelse mot anbefalingene i rapporten.

Europaparlamentet godkjenner sin egen gransking

Forrige uke godkjente EU-parlamentet sin kritiske granskingsrapport om overgrep innen husdyrtransport. Dette gjelder hovedsakelig eksport til land utenfor EU. EU-parlamentet mener nå at det bør være en maksimal transporttid på åtte timer. Dyr som er drektige i siste tredjedel av drektighetsperioden bør ikke transporteres i mer enn fire timer. Når det gjelder transport av sårbare ungdyr, ønsker EU-parlamentet at kalver under fire uker skal fraktes maksimalt 50 kilometer. Et flertall i Europaparlamentet avviste tre endringsforslag for ytterligere å redusere eller forby transport. Videre nedtonet plenumsflertallet i Strasbourg i Frankrike to av rapportens anbefalinger om transport av uavvente og drektige dyr.

Miranda Menzie

"Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.