Ett års forbud mot atomvåpen. Når tar Belgia atomnedrustning på alvor?

I anledning ettårsdagen for FNs forbud mot atomvåpen, sender den belgiske koalisjonen mot atomvåpen et policynotat til beslutningstakere med konkrete skritt for å sette koalisjonsavtalen ut i livet.

FNs traktat om forbud mot atomvåpen (TPNW) trådte i kraft for ett år siden, 22. januar 2021. 59 stater har nå ratifisert den. På et «Meeting of State Parties» (MSP) i Wien i slutten av mars vil disse statene møtes for første gang for å diskutere de første avtalene og videre implementering av traktaten. Traktaten fastsetter at andre land også kan delta som observatører. Den belgiske koalisjonen mot atomvåpen har utstedt et policynotat til beslutningstakere med anbefalinger om at regjeringens løfte om å spille en aktiv rolle i kjernefysisk nedrustning ikke forblir tomme ord.

Regjeringen respekterer ikke sin egen koalisjonsavtale

For tiden er 13 000 atomvåpen fortsatt utplassert rundt om i verden. Økende internasjonale spenninger viser at forsinkelser ikke lenger er tillatt. TPNW er et viktig nytt verktøy i det internasjonale atomnedrustningsregimet for å befri verden fra forestående og ødeleggende atomkrig. I koalisjonsavtalen lover partene i den belgiske koalisjonen at de vil undersøke hvordan denne forbudsavtalen kan gi en ny impuls til multilateral atomnedrustning. Til tross for dette har vår regjering allerede to ganger stemt mot en resolusjon fra FNs generalforsamling som ønsker TPNW velkommen og oppfordrer land til å bli med. Videre, gjennom utenriksminister Wilmès, nekter vår regjering kategorisk å gi forbudstraktaten en sjanse.

Den sosiale støtten for TPNW er imidlertid høy. I følge en fersk meningsmåling (desember 2020), vil 77 % av belgierne at landet vårt skal signere traktaten. Dette er også synet til institusjoner og organisasjoner som Høyere helseråd, Det flamske fredsinstitutt og fagforeningene.

Belgia bør ikke gå glipp av toget. Fem EU-medlemsstater (Kypros, Irland, Malta, Østerrike og Sverige) har signert TPNW, hvorav tre (Irland, Østerrike og Malta) også effektivt har sluttet seg til traktaten. Tre andre EU-medlemsland (Tyskland, Finland og Sverige) har kunngjort sin intensjon om å delta som observatører. I tillegg til Tyskland vil Norge også delta i MSP til NATOs medlemsland. Hvis regjeringen tar sin avtale om atomnedrustning og multilateralt diplomati på alvor, er det logisk at landet vårt vil delta på møtet i Wien (22.-24. mars) som en «observatør».

Ingen atomvåpen i Belgia!

Belgia kan ikke lenger stikke hodet i sanden og opptre tvetydig. Amerikanske atomvåpen har vært utplassert på belgisk territorium i seks tiår. Det belgiske luftvåpenet er ansvarlig for utplasseringen og deltar i NATOs årlige atomøvelser. Videre vil disse atombombene bli fornyet i løpet av de kommende månedene/årene. Dette gjøres i absolutt hemmelighold og uten politisk debatt. Å kjempe for en verden uten atomvåpen mens vårt eget land er vertskap for atomvåpen virker ikke troverdig.

Å jobbe for en verden uten atomvåpen mens vårt eget land er vertskap for atomvåpen virker ikke troverdig.

I et politisk notat gir den belgiske koalisjonen mot atomvåpen en rekke politiske anbefalinger for å gjenopprette troverdigheten og spille en ledende rolle i internasjonal atomnedrustning. Landet vårt må være åpent og mer positivt overfor TPNW slik at det kan slutte seg til traktaten på kort sikt. Det er også nødvendig at atombomber fjernes fra belgisk territorium, slik at landet vårt ikke lenger kan være et prioritert atommål eller utsettes for fare for ulykker. MEP-medlemmer kan gå foran ved å oppfordre til en seriøs og transparent debatt om atomvåpen og ved å delta på det internasjonale parlamentariske møtet som skal holdes i Wien en dag før starten av MSP.

Politikknotatet kan lastes ned her.
Sammendraget (1 side) av det politiske notatet finner du her

Miranda Menzie

"Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.