det statlige fondet oppfordret til ikke å røre cannabis

Det norske statlige formuesfondet, det største i verden, forventes å unngå produsenter av rekreasjons cannabis, sa den norske regjeringen fredag. I sin årlige hvitbok dedikert til forvaltningen av fondet som har eiendeler på over 1100 milliarder euro, reiser det nordiske landet også spørsmålet om «morderroboterMen uten å ta stilling til dette punktet.

«Det er ulovlig å produsere og selge cannabis i NorgeFinansminister Jan Tore Sanner forklarte under en pressekonferanse å begrunne regjeringens forslag som tar sikte på å ekskludere produsenter av denne planten, hvis forbruk er lovlig i enkelte land, fra fondets portefølje.

Investert i aksjer, obligasjoner og eiendom, er det norske fondet underlagt etiske regler som allerede forbyr det å investere spesifikt i atomvåpenprodusenter eller «spesielt umenneskelig”, I kull eller til og med i tobakksprodusenter.

Delvis ved å ta opp anbefalingene fra en etisk komité, bemerker hvitboken også «dypt problematiske aspekter«Relatert til dødelige autonome våpensystemer, eller»morderroboter«.

«Disse våpnene er imidlertid ikke klart definert og er ifølge komiteen ikke i tjeneste på dette tidspunktet. Regjeringen foreslår derfor ikke å innføre et (utelukkelses)kriterium for slike våpen på dette stadiet.»Indikerer Finansdepartementet.

For å redusere kostnader og forenkle forvaltningen foreslår sentrum-høyre-regjeringen også å redusere antall selskaper som fondet er investert i på verdensbasis fra 25 til 30 %, fra 8 800 ved utgangen av 2020 til rundt 6 600.

Aksjer representerer dens største aktiva (72,8 % av porteføljen ved utgangen av 2020), foran obligasjoner og eiendom. Forslagene som ble presentert fredag, er ennå ikke behandlet i Stortinget, der regjeringen er i mindretall.

Selve det norske fondet, som forventes å gi fremtidige midler til landets generøse velferdsstat, er drevet av offentlige oljeinntekter, som ikke unnlater å reise anklager om hykleri. Verdien er for tiden 11,253 milliarder kroner, eller 1,110 milliarder euro.

Albert Glisson

"Utforsker. Unapologetisk gründer. Alkoholfanatiker. Sertifisert forfatter. Wannabe tv-evangelist. Twitterfanatiker. Student. Nettforsker. Reisefantast."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.