Julen 2021 er bare noen dager unna, og verdenspolitikken er urolig. Men i programmet Diplomatisk lunsj snakker vi om noe som er litt mer passende for feriestemningen: snø og fred. Så denne gangen for kongeriket Norge.

Vi forklarer hvordan Norge, kjent for sine vikinger og sine store oppdagere, reisende og seilere, har fremmet verdensfred og er i hjertet av Norges suksesshistorie.

Norges historie er uatskillelig fra historien til de nordiske landene som helhet. Ikke bare kan norsktalende forstå dansk og svensk relativt effektivt, men land og folk har mye til felles. Og det handler ikke bare om vikingtiden. Dette er Kalmarunionen i middelalderen for å konkurrere med hanseatene vi kjenner. Slik er det også med kongeriket Danmark-Norge fram til 1814 og Storbritannia Sverige-Norge fram til 1905. Akkurat det 20. århundre. På begynnelsen av 1990-tallet fikk Norge full selvstendighet etter en folkeavstemning.

Det gikk ikke tapt før andre verdenskrig, da tyske nazitropper invaderte landet. Nordmennene erklærte hhv nøytralitet under første og andre verdenskrig. Mens norsk skipsfart i utgangspunktet led hardt, ble Norge okkupert av Nazi-Tyskland i 1940 under andre verdenskrig. Det forklarer også hvorfor de norske statsmenn ga avkall på nøytralitet i 1949 og ble et av grunnleggerne av NATO. Det kjente ordtaket «Vil ha fred, forbered deg på krig» ble bokstavelig i nordmenns øyne.

NATO er ikke et angrep, men en forsvarsallianse. NATOs primære oppdrag er å fremme fred, og det kan derfor ikke sies at nordmennene plutselig har vendt tilbake til sine vikingerøtter ved å gi avkall på nøytralitet og velge NATO. Tvert imot. Konfliktløsning i ulike regioner i verden, deltakelse i fredsbevarende oppdrag og forhandlinger mellom stridende parter er blitt en del av Norges utenrikspolitikk og diplomati.

Vi spurte Didzis Klavins, en ledende forsker ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Latvia, som presset dette lille nordlige landet til å fokusere på dette og hvordan det gikk med denne utenrikspolitikken.

Fredsbevaring og multilateralt diplomati er en vesentlig del av norsk utenrikspolitikk og nå norsk kultur.

Men tilbake fra fredsbevaring til sosioøkonomisk fred, la oss ta en titt på den økonomiske situasjonen i Norge. Og det er en annen ting som gjør Norge kjent i verden: det er det beste og lykkeligste landet på kloden. Siden 2009 har Norge konsekvent vært først rangert som landet med høyest menneskelig utviklingsindeks. Det betyr at sosioøkonomisk sikkerhet, utdanningsmuligheter, bred tilgang til helsetjenester, den fysiske og rettslige tryggheten til befolkningen, samt mange andre aspekter, gjør Norge til det beste landet statistisk sett.

EU-parlamentets tilskuddsprosjektprogram «New Future of Europe» *

* Denne publikasjonen gjenspeiler kun synspunktene til de involverte partene. Europaparlamentet er ikke ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen deri.