Kategori: Sport

Plungė distriktskommune

Fra 13. til 17. desember 2021 fant et internasjonalt prosjekt sted i Moron de la Frontera, Spania, med deltagelse av språklærere fra Spania, Italia, Bulgaria, Norge og Litauen. Prosjektkoordinatorer Hilde