Storbritannia og Norge inngår første fiskeriavtale etter Brexit

Storbritannia og Norge har inngått en bilateral fiskeriavtale, den første mellom de to nasjonene siden Brexit, som gir gjensidig tilgang til deres farvann og handel med kvoter, kunngjorde den norske regjeringen tirsdag. Siden London forlot den europeiske blokken, har fiske vært et stort stridspunkt mellom Storbritannia og EU, men også mellom Norge, som heller ikke er medlem av den europeiske blokken, og EU. «Jeg er fornøyd med at avtalen med Storbritannia er endelig inngåttDet sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en uttalelse. «Det er første gang en slik avtale er inngått.«For 2021 var de to landene ikke enige.

Avtalen gir spesifikt at hvert land kan fiske opptil 30 000 tonn bunnfisk (som lever nær bunnen, i motsetning til pelagiske arter) og 17 000 tonn sild neste år i det andres eksklusive økonomiske sone. Det gir også britiske fiskere muligheten til å fange opptil 6550 tonn torsk i Svalbard-øygruppen i det arktiske farvannet i Barentshavet. Disse farvannene er i sentrum av en strid mellom EU og Norge. For å ta høyde for Storbritannias uttreden av EU, ønsker Oslo å redusere – til 17.885 tonn torsk – kvotene til europeiske fiskere som Brussel ensidig har gitt fangster på 24.645 tonn.

Konflikten oppstår fra en annen tolkning fra de to partene i Paris-traktaten som styrer Svalbards status. Samtidig som den anerkjenner Norges suverenitet over øygruppen, spesifiserer traktaten at alle signatarstater kan drive økonomisk virksomhet der på lik linje. For EU gjelder denne bestemmelsen også for 200 mil økonomisk sone, et begrep som ikke eksisterte i 2020, mens Norge tolker det snevert, begrenset til 12 mil territorialfarvann. Storbritannia, i mellomtiden, er fortsatt engasjert i en fastlåst tilstand med EU, spesielt Frankrike, om lisensiering av franske fiskere i britisk farvann. Etter å ikke ha fått alle nødvendige lisenser, indikerte Frankrike at de ville be EU-kommisjonen om å ta rettslige skritt mot Storbritannia.

Aiken Woolery

"Lidenskapelig zombie-aficionado. Hardcore internett-fan. Reiseguru. Generell advokat for sosiale medier."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.