Sannhetskommisjoner kartlegger urettferdighet mot de svenske og finske samene

For litt mindre enn ti år siden ble det fremmet et forslag om å sette ned en sannhetskommisjon, nå har regjeringen bestemt seg for det. Utvalget, hvis medlemmer ennå ikke er oppnevnt, skal i løpet av de neste fire årene vurdere hvordan den svenske regjeringen har håndtert det samiske og dets konsekvenser.

Selskapet har også i oppgave å rette oppmerksomheten mot samisk historie og hvordan den «påvirker nåtiden også».

– Det er virkelig godt å endelig kunne nedsette en sannhetskommisjon, sa kultur- og demokratiminister Amanda Lind. «Regjeringen har et ansvar for å øke bevisstheten om menneskerettighetsbrudd og rasisme som samene har vært og er utsatt for». Bevissthet om «historisk urettferdighet» er essensielt, ifølge ministeren, for å «fremme forsoning».

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange samer det er

Representanter for det samiske miljøet ønsket nyheten velkommen. Marie Persson Njajta, medlem av det svenske sametinget, som representerer urbefolkningen i Sverige og vokter kulturen deres, kommenterte: «Det er på tide at samenes historie og virkelighet kommer frem i lyset. Sannhetskommisjonen har en viktig oppgave foran seg: å etterforske statens overgrep mot samene og enkeltsamer.»

Samene er den eneste urfolksgruppen i Europa. De antas å ha migrert til Arktis mot slutten av siste istid. De kaller landet de bor for Sápmi – Lappland er navnet kolonisatorene ga området – og det dekker et område nord for det som nå er Norge, Sverige, Finland og Russland. En del av samene levde og lever (halv-)nomadisk som reindriftsutøvere.

Det er anslått at det fortsatt bor mellom 80 000 og 130 000 samer i Nord-Europa og Russland, hvorav 20 000 til 40 000 i Sverige. Det er ingen eksakte tall; i Sverige er folketellingen basert på etnisitet tabu.

Samisk skulle svensk

Fram til omkring midten av det tjuende århundre gjennomgikk samene en hard assimileringspolitikk. De ble tvunget til svensk, barna ble vendt bort fra hjemmene sine og forventet å glemme sin «lavere bakgrunn» på internatskoler.

Nå er samene anerkjent som en urfolksminoritet, men mange av dem føler seg fortsatt som annenrangs borgere, diskriminert og marginalisert.

For eksempel har Sverige ennå ikke ratifisert ILO-konvensjonen (International Labour Organization) om urfolk og stammefolk. ILO 169, som konvensjonen er kjent, er den viktigste internasjonale traktaten som garanterer urfolks rettigheter. Dusinvis av andre land, inkludert Danmark og Norge, har signert den.

Finland ser også på overgrepene

En lignende sannhets- og forsoningskommisjon ble oppnevnt i Finland i forrige uke for å se på diskriminering, rettighetsbrudd og assimileringspolitikk som påvirker de finske samene.

Dette utvalget undersøker også hvordan tidligere overgrep påvirker dagens samer og hvordan forholdet mellom den finske staten og samene kan styrkes.

Les også:
Norsk Høyesterett dømmer til fordel for samisk samfunn: tillatelse til vindmøller er ulovlig

Norges Høyesterett har gitt tillatelser til en vindkraftverk på Fosenhalvøya avlyst: seier for samene. Men hva betyr dette for vindkraft i Norge?

Miranda Menzie

"Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.