Oppdraget i Afghanistan var ikke forgjeves, understreker Stoltenberg – Utland – Nyheter

«NATO har sørget for kritiske funksjoner og operasjoner på Kabul lufthavn, samt en koordinert evakuering. USA, Storbritannia, Tyrkia og Norge har sørget for sikkerhet i et svært utfordrende miljø. I fremtiden bør vi utforske måter å styrke NATO på kort sikt Ikke-storskala evakueringskampoperasjoner som involverer NATOs responsteam eller individuelle enheter, sa Stoltenberg.

Han understreket også at erfaringene fra oppdraget i Afghanistan vil forme NATOs fremtidige krisehåndteringsrolle. Stoltenberg understreket at i lys av erfaringene, må NATO fortsette sin innsats for å bekjempe terrorisme og styrke evnene til partnerne.

På en pressekonferanse påpekte Stoltenberg det

Tilbake til makten til den radikale «Taliban» islamistgruppen er en tragedie for det afghanske folket.

Den mener også at det er en risiko for at den økonomiske krisen i Afghanistan kan få alvorlige humanitære konsekvenser på grunn av vinteren.

«Selv om NATO har avsluttet sin militære tilstedeværelse i Afghanistan, fortsetter NATO-allierte å gi humanitær støtte gjennom ulike institusjoner, som FN og andre. Vi må fortsette å støtte det afghanske folket og folket. Det ble også understreket under møtet at vi må fortsette å gi støtte. Til Afghanistan gjennom internasjonale organisasjoner, sa NATOs generalsekretær

NATOs generalsekretær talte til dagens første sesjon og bemerket at utenriksministrene i Georgia og Ukraina også ble med for å diskutere sikkerhetssituasjonen i regionen. Han bemerket at Russland fortsetter å ta aggressive og destabiliserende handlinger mot sine naboer. Konsentrasjonen av dets militære styrker i og rundt Ukraina gjør ifølge Stoltenberg NATO våken. Eskalering av situasjonen bør også unngås.

«Ministrene gjorde det klart at enhver russisk aggresjon vil bli kostbar i fremtiden. Russland vil lide alvorlige politiske og økonomiske konsekvenser. Georgia og Ukraina er langvarige og nære NATO-partnere som bidrar til våre oppdrag og operasjoner og også ønsker å bli med i Alliansen. .» «Vi vil ikke trekke oss tilbake fra våre beslutninger. Vår støtte til suverenitet og territoriell udelelighet vil ikke endre seg og vi vil fortsette å støtte begge land,» sa han.

Han bemerket at NATO bidrar til å styrke begge lands forsvarsevner. Trening og øvelser holdes sammen med allierte. NATO gir også støtte til sjøs og deler informasjon. Derfor snakket ministrene også om viktigheten for begge land av å drive reformer, styrke rettsstaten og demokratiet og bekjempe korrupsjon. Begge land må endre sikkerhets- og forsvarssektorene sine. MR. Stoltenberg understreket at disse reformene er nøkkelen til å forbedre motstandskraften til Georgia og Ukraina.

På den avsluttende sesjonen av NATOs utenriksministermøte møttes utenriksministrene i Finland og Sverige og EUs høye representant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Joseph Borrell, for å diskutere stabilitet og sikkerhet på Vest-Balkan. NATOs generalsekretær understreket at regionen har kommet langt siden konfliktene på 1990-tallet, men at spenningene nylig har økt både i Kosovo og Bosnia-Hercegovina.

«Vi ser mer retorikk. Reformer er forsinket. Utenlandske aktører prøver å bremse fremgangen. NATO vil fortsette å fremme stabilitet, sikkerhet og samarbeid i regionen. Vi har blitt enige om at

– Vår tilstedeværelse i regionen er viktig, sa Stoltenberg.

Avslutningsvis bemerket NATOs generalsekretær at NATO-samarbeid med EU fortsatt var avgjørende. Alliansen og EU vil fortsette å samarbeide for å opprettholde stabilitet og støtte reformer.

Albert Glisson

"Utforsker. Unapologetisk gründer. Alkoholfanatiker. Sertifisert forfatter. Wannabe tv-evangelist. Twitterfanatiker. Student. Nettforsker. Reisefantast."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.