Norsk LED-forskning og miljøfotavtrykk for å konkurrere med import

Engros Bama Gruppen leverer ferskvarer til NorgesGruppen. Selskapet har varslet at det vil satse på mer norsk veksthusdyrking. «Den generelle tanken er å skape verdivekst med sikte på mer norsk dyrking og et større forbruk av blant annet agurker og tomater på en stadig mer bærekraftig måte».

Til tross for bekymring og bekymring for høye energipriser, mener Bama bestemt at denne delen av frukt- og grøntsektoren er en viktig del av potensialet for mer norsk dyrking av deres produkter. – Vi ønsker derfor å bidra til at norsk veksthushagebruk er i stand til å konkurrere med import. Det gjør vi ved å utvikle en enda mer bærekraftig og avling av god kvalitet, sier Alvhild Hedstein, konserndirektør for bærekraft og innovasjon i Bama.

I ett prosjekt ønsker gruppen blant annet å forbedre bruken av naturlig lys og bruken av LED-teknologi i industrien. «Nye og bedre løsninger kan gjøre dyrkingen mer miljøvennlig og redusere CO2-utslippene, blant annet ved kollisjon med naturlig lys. Intelligent styring og bruk av LED-lamper med tilpasset klimastyring vil øke tilgjengeligheten av produkter til drivhuseffekt og vil redusere energiforbruk og bruk av LED-lamper med tilpasset klimastyring. CO2 vil redusere utslipp på produkt, sier Alvhild.

Nye varianter
I kjernen av prosjektet er det også å eksperimentere med nye tomatsorter som vil tilfredsstille norske forbrukeres preferanser. Disse sortene, sammen med alle andre tomatsorter dyrket av dyrkere fra Gartnerhallen Dyrkerlag, skal inngå i utprøvingen av et nytt smaksanalysesystem for forbrukere. Verktøyet skal settes opp på en digital plattform.

En livssyklusvurderingsmetodikk for å vurdere miljøfotavtrykket til mat er under utvikling som en del av EUs «Farm to Fork»-strategi. Som en del av prosjektet skal denne metoden utvikles for å fungere under norske forhold. Dette skal danne grunnlag for et digitalt verktøy for strategiske miljøanalyser av ulike dyrkingsmetoder for norske veksthus kontra importerte produkter.

Kilde: Bama-grupper

Sophie Stephens

"Arrangør. Alkoholutøver. Utforsker. Twitteraholic. Lidenskapelig tv-spesialist."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.