Det har ikke vært store forventninger: Norge har tenkt å skattlegge dyre elbiler

Den fremtidige norske regjeringen planlegger å legge merverdiavgift på biler som koster mer enn rundt 60.000 euro (600.000 kroner), ifølge Reuters. Et beløp større enn 25 % vil bli belastet med merverdiavgift. Elbiler er i dag avgiftsfrie i Norge.

Den nye sentrum-venstre-regjeringen i Norge vil søke å redusere systemiske privilegier for de rike. Som lave avgifter (eller ingen avgifter) på dyre biler. Fremme av elbiler er selvsagt en viktig prioritet, men det skal ikke oppmuntre til kjøp av luksusvarer.

Disse endringene, hvis de innføres, vil påvirke kjøpere av elektriske kjøretøy fra Porsche, Audi, Mercedes-Benz og Tesla. Sistnevnte firma har selvsagt også billigere elbiler. Slike avgifter bør føre til flere valg av billigere elbiler, men det er andre grunner til å avgiftsbelegge elbiler.

Avgiftslettelser for elbiler gjøres for å gjøre dem mer attraktive for kjøpere. Målet er å redusere negative utslipp fra transportsektoren og hjelpe folk å gå over til renere biler, som er enda dyrere. Denne planen kan ikke implementeres for alltid når markedsforholdene endres. For det første er folk allerede villige til å kjøpe elbiler. Denne september, 77,5 %. alle biler registrert i Norge var elbiler. For det andre er elbiler billige, så fordeler er ikke lenger en faktor for å velge mellom en bensindrevet bil og en elbil.

Før eller siden vil elbiler bli avgiftsbelagt overalt og deres privilegier forsvinner. Dette er et insentiv til å velge E i stedet for VDV, men vil det insentivet være nødvendig når VDV ikke lenger er tilgjengelig? Bensin og spesielt dieselbiler blir tross alt snart forbudt i Europa. I tillegg må elbiler også betale for veiinfrastruktur, selv om de ikke kjøper avgiftsbelagt bensin.

Albert Glisson

"Utforsker. Unapologetisk gründer. Alkoholfanatiker. Sertifisert forfatter. Wannabe tv-evangelist. Twitterfanatiker. Student. Nettforsker. Reisefantast."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.