Departementet blandet seg med WTO-styret | nyhetstime

I de første månedene av koronakrisen forsøkte Helsedepartementet flere ganger å gjøre tekstmessige endringer i utformingen av WTO-råd – og det lyktes.

RIVM, som hører under departementet og leder WTO, har også vedtatt tekstforslag fra departementet. Det ser ut til at de involverte WTO-medlemmene ikke har blitt konsultert.

Regjeringen har hele tiden hevdet at WTO er fullstendig uavhengig. Ifølge eksperter krenket departementets innblanding OMTs uavhengighet.

nyhetstime undersøkt tusenvis av deklassifiserte dokumenter om de første månedene av kronekrisen de siste månedene. Utveksling av e-poster avdekket at departementet hadde konsultert RIVM flere ganger om endringer i tekstene til utkastene til WTO-anbefalingene, før de ble gjort tilgjengelig for allmennheten.

Eksempler på tilpasninger

En av justeringene gjelder en kjennelse som fraråder forsiktig bruk av munnmasker for eldreomsorgspersonell. Det fremgår av de etterspurte dokumentene at denne kjennelsen opprinnelig ikke var så eksplisitt i WTO-uttalelsen.

En tjenestemann i departementet skrev 14. april 2020 i en e-postutveksling at WTOs råd på dette punktet kan være «litt skarpere». Han utarbeidet deretter dommen selv og ba RIVM legge den til i utkastet til uttalelse. Dette er hva RIVM gjorde. Etter anmodning fra departementet ble kjennelsen også tatt inn i RIVMs retningslinjer for pleie og hjemmesykepleie.

Se e-postutvekslingen her (trykk på bildet for større visning):

I et annet råd mildnet tjenestemenn WTOs anbefaling om at sjåfører på dagtid skal bruke munnmasker. Først bør en koronaskjerm mellom sjåfør og passasjer vurderes og først deretter en munnmaske, ønsket departementet. Her kan du lese mer om tingenes tilstand på den tiden.

Flere professorer snakker om «politisk ledelse» i rådet. Helserettsprofessor Jaap Sijmons: «Jeg mener loven brytes her også. Det sies at ministeren ikke skal blande seg inn i den vitenskapelige metoden til RIVM. Han burde virkelig holde seg unna det. Det har ikke skjedd her.»

Stavefeil ble gjenopptatt

RIVM la trolig også tekstforslag fra departementet til hemmelige WTO-møteprotokoller senere. nyhetstime fant at en tjenestemanns spesifikke setning som inneholdt en åpenbar stavefeil forekom uendret i referatet fra et tidligere WTO-møte. RIVM ønsker ikke å svare på spørsmål om taushetsbelagte dokumenter. Departementet selv sier det ikke har tilgang til det.

I e-postutvekslingen nedenfor brukes både PBM og BPM i én setning. PPE er korrekt, det står for «personlig verneutstyr». Setningen er også kopiert med feil BPM, som kan sees på det andre bildet nedenfor:

Noen har involvert OMT-medlemmer som nyhetstime talt, synes de ikke å ha mottatt utkastene som departementet har mottatt. Flere WTO-medlemmer sier at de ikke var klar over at departementet foretok denne typen justeringer, og at de ikke ble spurt om de var enige med dem.

RIVM sier at de faktisk ikke vil «sende ut» utkast til anbefalinger til WTO-medlemmer. Ifølge instituttet er anbefalingene formulert under «høyt tidspress» og det vil være umulig å «få hvert medlem til å se på eller godta eventuelle tekstendringer i utkastet». Så departementet fikk denne muligheten.

OMT konsekvenser?

Eksperter som nyhetstime respondentene mener at hendelsesforløpet må få konsekvenser for måten OMT nå fungerer på. Professor i offentlig administrasjon Michiel de Vries: «OMT ledes nå av RIVM, men det ser ut til at dette ikke kan garantere uavhengigheten til OMT. OMT må ha en uavhengig president».

Grunnlovsprofessor Paul Bovend’eert og professor i helserett Jaap Sijmons er enige. Bovend’eert: «Hvis du vil at et uavhengig organ av eksperter skal gi råd til ministeren, må du virkelig skille den komiteen fra departementet.»

«Kun avklaringer»

Departementet og RIVM bekrefter at tekstendringene kun var «avklaringer», ikke vesentlige «kursendringer». Ifølge departementet hadde RIVM også uttalt at det også var OMTs oppfatning å fraråde forebyggende bruk av masker til eldreomsorgen. «Hvis RIVM tilsier at dette er diskutert, vil VWS (departementet, red) anta det», sier departementet.

Eldreomsorgsprofessor Bianca Buurman, da departementskonsulent og tilstede på det aktuelle WTO-møtet, sier hun har et forslag (.PDF) for å øke sannsynligheten for at ansatte på sykehjem bruker masker som en forholdsregel. – Vi har bestemt oss for å videreutvikle det forslaget. Når jeg nå ser setningen som departementet har lagt til, så dummer det meg, sier Buurman nå.

Departementet kommenterer ikke endringen i råd til dagtidssjåfører: Vurder først koronaskjerm i stedet for munnmaske.

Flere WTO-medlemmer sier anonymt om nyhetstime som ikke anser justeringene departementet har gjort som «avklaringer», men som et vesentlig inngrep i teksten. De hadde lenge følt at rådet var politisk drevet, men klarte ikke å verifisere det tilstrekkelig. Ifølge eksperter dukker det for første gang opp mistanker om politisk innblanding.

Miranda Menzie

"Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.